Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

VE ČTVRTEK 19.LISTOPADU 2009

od 17,30 HOD.

se koná

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

PROGRAM:
1/ zahájení, program schůze, kontrola usnesení z minulé schůze
2/ volba návrhové a volební komise
3/ představení kandidátů do výboru klubu a revizní komise
4/ zpráva o činnosti klubu za rok 2009
5/ zpráva o hospodaření za rok 2009
6/ zpráva o brigádnické činnosti za rok 2009    
7/ zpráva revizní komise za rok 2009
8/ plán akcí na rok 2010
9/ volba výboru klubu a revizní komise
10/ výsledky a schválení voleb do výboru klubu a revizní komise
11/ diskuse
12/ návrh a schválení usnesení
13/závěr schůze

ÚČAST VŠECH ČLENŮ  POVINNÁ

placení členských příspěvků a pronájmů boxů na rok 2010     

placení neodpracovaných brigádnických hodin za rok 2009

OBČERSTVENÍ ZDARMA