Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

VE ČTVRTEK 18. LISTOPADU 2010 od 17,30 HOD.
se koná
 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

 

PROGRAM:
1/ zahájení, program schůze, kontrola usnesení z minulé čl.schůze
2/ volba mandátové a návrhové komise
3/ zpráva o činnosti klubu za rok 2010
4/ zpráva o hospodaření za rok 2010
5/ zpráva o brigádnické činnosti za rok 2010
6/ zpráva revizní komise za rok 2010
7/ plán akcí na rok 2011
8/ projednání nesportovního jednání Z.Mrňákové
9/ diskuse
10/návrh a schválení usnesení
11/závěr schůze

ÚČAST VŠECH ČLENŮ POVINNÁ

placení členských příspěvků a pronájmů boxů na rok 2011 a zaplacení neodpracovaných brigádnických hodin za rok 2010

OBČERSTVENÍ ZDARMA