Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU + POSEZENÍ

ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 17,30 hod. se koná výroční členská schůze KKP

PROGRAM:
1/ zahájení schůze
2/ volba předsedajícího schůze
3/ volba zapisovatele schůze
4/ volba programu schůze
5/ volba jednacího a volebního řádu
6/ volba pracovní komise: mandátové,volební a návrhové
7/ kontrola usnesení z minulé schůze
8/ zpráva o činnosti klubu za rok 2013
9/ zpráva o hospodaření za rok 2013
10/ zpráva o brigádnické činnosti za rok 2013
11/ zpráva revizní komise za rok 2013
12/ plán akcí na rok 2014
13/ zpráva mandátové komise
14/ představení kandidátů do výboru klubu, revizní komise a delegátů kraj.konference
15/ volba výboru klubu, revizní komise a delegátů krajské konference
16/ diskuse
17/ zpráva volební komise - výsledky voleb do výboru klubu, revizní komise, delegátů
18/ návrh a schválení usnesení
19/závěr schůze


ÚČAST VŠECH ČLENŮ POVINNÁ
placení členských příspěvků a pronájmů boxů na rok 2014
placení neodpracovaných brigádnických hodin za rok 2013

OBČERSTVENÍ ZDARMA

!!! po VČS proběhne posezení členů u příležitosti zakončení letošní sezony !!!
     - tradičně můžete přinést nějaké dobroty :-)