Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

Informace o výcviku a podmínky členství

 • Do Kynologického klubu Pavlovice můžete přijít cvičit s pejskem jakékoli rasy, jakmile má platné očkování proti vzteklině, parvoviroze a psince-na první setkání vezměte očkovací průkaz s sebou.
 • Cvičí se každou sobotu od 9,00 hod. Organizace výcviku je uzpůsobena tak, že pro mladé začínající pejsky a psovody je zvláštní družstvo s instruktorem. V případě zájmu a potřeby se organizuje výcvik i během týdne po dohodě.
 • Organizace výcviku je členěna do jednotlivých družstev dle rozcvičennosti psa a dle zaměření (nácvik základní ovladatelnosti, příprava na zkoušky, závody atd.)
 • Výcvik probíhá tzv. metodickou formou, kdy je psovodovi vysvětlen cvik nebo několik cviků, které je pak potřeba během týdne, např. během procházky, protrénovat. Na dalším výcviku je pejsek přezkoušen jak obstál a zvládl zadané cviky. Pokud obstojí, pokračuje se dál v dalších cvicích...
 • UPOZORNĚNÍ: k nácviku obrany je pes z bezpečnostních důvodů připuštěn až po perfektním zvládnutí základů poslušnosti (ovladatelnosti), aby se nestalnebezpečným pro své okolí.
 • Základní vybavení pro výcvik psa: vodítko (nejlépe nastavitelné, nikoli navíjecí); obojek-stahovací, řetízkový; náhubek; stopovací vodítko (min.10m); aport; pešek, popř. hadr; hračka psa; pamlsky atd.
 • psa před výcvikem NEKRMIT !!!
 • Kynologický klub Liberec - Pavlovice je organizačně začleněn do Českého kynologického svazu (ČKS), takže vyplněním přihlášky do klubu (bez klubového členství není výcvik možný) se zájemce zároveň stává (po přihlášení na ČKS) členem ČKS , což ho opravňuje k užívání areálu klubu, skládání zkoušek z výkonu s možností zápisu do průkazu původu dle předepsaných zkušebních řádů, účasti na závodech apod.  - JSME TEDY OFICIÁLNÍ KLUB, KTERÝ SE ZABÝVÁ VÝCVIKEM PSŮ
 • Každý člen klubu je povinen platit pravidelné členské příspěvky a k tomu odpracovat předepsaný počet brigádnických hodin na úpravě a údržbě cvičiště dle sazebníku.
 • Činnost klubu se řídí Stanovami ČKS a Vnitřní řádem klubu.
 • Ke komunikaci (krom osobní) slouží klubová nástěnka, umístěná u vchodu do klubovny, kde se člen dozví o aktuálním dění v klubu, pořádaných akcích, aktuálních informacích k výcviku apod.
 • V případě podání podrobnějších informací se můžete obrátit telefonicky na předsedu klubu - Jiří Kolář, tel.: 603 716 999, nebo osobně na cvičišti během výcviku každou sobotu od 9,00 hod. do 12,00 hod., kde se Vám bude věnovat některý z instruktorů.