Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

2. ročník soutěže služebních psů „O pohár Městské policie Liberec“

2. ročník soutěže služebních psů

O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC

sobota-neděle 5.-6. května 2007

pod záštitou primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera

POŘÁDÁ:

MĚSTSKÁ POLICIE LIBEREC
KYNOLOGICKÝ KLUB LIBEREC - PAVLOVICE

ve spolupráci s :

VĚZNICE RÝNOVICE
VETERINÁRNÍ ZÁKLADNA AČR GRABŠTEJN

a díky podpoře

Purina ProPlan

 

 

MÍSTO KONÁNÍ

areál Kynologického klubu Liberec-Pavlovice a okolí

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

27. dubna 2007

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Soutěž je otevřená, určena pro služební psy Městské/Obecní policie, Armády ČR, Vojenské policie, Hradní stráže, Celní správy ČR, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, a i pro členy kynologických klubů.
Soutěž je dvoudenní a proběhne v disciplínách poslušnosti a obrany.
V případě nízkého počtu závédníků bude soutěž jednodenní bez nočního zaměstnání. (bude provedeno vyrovnání startovného.)
Ubytování a stravu si každý hradí sám.
Ubytování je zajištěno v sousedním Autokempu Pavlovice - nutno označit v přihlášce.!!!
Úhrada za ubytování bude provedena až na místě.
Možnost stanování zdarma v areálu klubu.
Veškerá doprava – přesuny na jednotlivé cviky bude VLASTNÍMI VOZIDLY (dojezd max cca do 5 km).
Ustájení psů ve vlastních prostředcích nebo v odkládacích boxech - nutno označit v přihlášce.

STARTOVNÉ

400,- Kč

 • zasílá se složenkou typu “C” společně s přihláškou na kontaktní adresu: JIŘÍ KOLÁŘ , 460 14 LIBEREC 12, NA CVIČIŠTI 544/40 tel.: 603 716 999
 • přihlášku je možno zaslat na e-mail: gero.007@seznam.cz - předmět: SOUTĚŽ
 • doklad o zaplacení startovného si přihlášený ponechá u sebe

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b)
 • Výstroj psa: vodítko, obojek, náhubek. Postroj povolen.
 • Výstroj psa: vodítko, obojek, náhubek. Postroj povolen.
 • Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci.
 • Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která neprošla veterinární kontrolou !!!
 • Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích písemně nejpozději do skončení dané disciplíny u pořadatele soutěže s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
 • Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.
 • Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které jsou specifikovány “Řádem ochrany psů při veřejném vystoupení nebo svodu”, podle kterého je soutěž pořádána, nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
 • Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích.
 • Celodenní občerstvení zajištěno - pestrý výběr jídel ! ! !
 • Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.
 • Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.
 • Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
 • Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
 • V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

Soutěž družstev - při prezentaci se mohou přihlásit vždy 2 soutěžící, kteří tak vytvoří družstvo. Na základě součtu výsledků obou disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Družstva na 1.-3. místě obdrží pozornost. Pro vyhlášení soutěže družstev je nutné, aby byla přihlášena minimál. 3 družstva.
Vítězem soutěže na 1. místě se stává závodník, který získá nejvyšší počet bodů (součet bodů z poslušnosti a obrany). Bude vyfotografován s pohárem. Pohár zůstává uložen u pořadatele a fotografie bude vítězi zaslána. Pohár do trvalého vlastnictví získává ten, kdo po tři po sobě následující ročníky se stejným psem či fenou obhájí vítězství.

Dále bude vyhlášen:

 • nejlepší závodník na 2. a 3. místě
 • nejlepší zadržení s protiútokem
 • soutěž družstev

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:

 1. v obraně
 2. v poslušnosti
 3. los
PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM

 

Organizační výbor:

Ředitel soutěže: Čestmír Hřebík - Městská policie Liberec
Hlavní organizátor: Jiří Kolář - Městská policie Liberec
Organozační vedoucí-pořadatel: Josef Havel - Kynologický klub Pavlovice
Technický vedoucí: Miloslav Štípek - Městská policie Liberec
Pokladník: Libuše Nováková - Kynologický klub Pavlovice
Výsledkový komisař: Magda Rychnovská - Kynologický klub Pavlovice
Výsledková komise: Eva Nováková – Kynologický klub Pavlovice
Šárka Nováková – Kynologický klub Pavlovice
Komise rozhodčích: por. Viliam Majdan – Vazební věznice Praha-Pankrác
Václav Šafr – TART
Vedoucí disciplíny obran: šrtm. Karel Vittiš – VetZ AČR Grabštejn
Figuranti: šrtm. Karel Vittiš – VetZ AČR Grabštejn
rtn. Lukáš Suchánek – VetZ AČR Grabštejn
rtn. Petr Novotný – VetZ AČR Grabštejn
Michal Firman – Kynologický klub Pavlovice

Časový rozvrh:

sobota 5.5.2007

08.00 - 08.45 hod. prezentace závodníků a veter. přejímka psů
09.00 - 09.15 hod. zahájení soutěže a rozlosování startovních čísel
09.15 - 17.00 hod. provádění disciplín
po setmění noční zaměstnání
po ukončení zaměstnání společenský večer

neděle 6.5.2007

08.00 - 16.00 hod. provádění disciplín
16.30 - 17.00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu

Časový rozvrh je pouze orientační a bude upraven podle počtu závodníků.

Příjezd do areálu klubu:

 1. od Ústí n.L. a Prahy: sjezd směr “Frýdlant / Liberec-centrum / Pavlovice, Ruprechtice”, z kruhového objezdu u benzinového čerpadla ALFASTATION směr Ruprechtice / Pavlovice (ulice Letná), za mostem na kopci vlevo k supermarketu KAUFLAND, okolo něj rovně a na další křižovatce u světlého domu čp. 47 vpravo. Trasa z hlavní silnice značena směrovkami. MHD linka č.12 – zastávka Pavlovice– stadion /u Kauflandu/.
 2. od Frýdlantu v Č.: třídou Gen.Svobody směr centrum, za LITESem a za mostem přes řeku vpravo ulicí Na Mlýnku . MHD linka č.13,24,26 – zastávka Pavlovice LITES.

Orientační mapa je k nahlédnutí zde (GPS: 50 47' 13" N, 15 2' 17" E).

Parkování s vozidly možné přímo v místě konání.

 

PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM

 

Rozpis disciplín a cviků

POSLUŠNOST :

1
přivolání psa za pochodu k noze
10 bodů
2
ovladatelnost psa na vodítku
10 bodů
3
sedni, lehni, vstaň na vodítku u nohy
10 bodů
4
odložení za pochodu vleže
10 bodů
5
aport volný
10 bodů
6
kladina nízká, jedním směrem
10 bodů
7
skok šplhem, 180 cm, jedním směrem
10 bodů
8
2x skok vysoký - 1m, jedním směrem
10 bodů
9
překonání tunelu 1 směrem
10 bodů
10
dlouhodobé odložení, 30 m, psovod v úkrytu
10 bodů
   
 
Celkem poslušnost 100 bodů

OBRANA :

1
průzkum objektu
10 bodů
2
označení nalezené osoby
10 bodů
3
prohlídka a výslech
10 bodů
4
přepad při výslechu / ovladatelnost
10/5 bodů
5
eskorta osoby
10 bodů
6
přepad při doprovodu - útok 2. osoby na psovoda / ovladatelnost
15/5 bodů
7
zadržení osoby / ovladatelnost
50/5 bodů
8
likvidace výtržnosti 2 osob
40 bodů
9
zákroky v místnosti / ovladatelnost
40/5 bodů
10
zadržení s protiútokem / ovladatelnost
90/5 bodů
11
noční zadržení
90/5 bodů
     
   
Celkem obrana 400 bodů
     
 
Celkem 500 bodů
PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM

 

Upřesnění jednotlivých cviků

 • zásady provádění a hodnocení disciplín a jednotlivých cviků se řídí Metodikou a provádění cviků dle Národního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů ČMKS, pokud není v propozicích stanoveno jinak
 • začátek cviku i dílčí cviky jsou zahájeny na povel rozhodčího

POSLUŠNOST :

 • pes provádí poslušnost bez náhubku nebo v náhubku (pokud to cvik dovoluje), nelze kombinovat
 • cvik reakce na střelbu nebude prováděn
 1. přivolání psa za pochodu k noze – provádí se z volna
 2. ovladatelnost psa na vodítku – provádí se cvik chůze, obraty za pochodu a na místě
 3. sedni, lehni, vstaň – provádí se na vodítku u nohy
 4. odložení za pochodu vleže – po 10 krocích uvolnit psa z vodítka a po dalších 10 krocích odložit, psovod postupuje dalších 30 kroků, provede čelem vzad a vrací se ke psu
 5. aport volný - činka pořadatele, odhození min. na 10 kroků
 6. kladina nízká, 1 směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze
 7. skok šplhem, 180 cm, jedním směrem, bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze
 8. 2x skok vysoký – 1 m, překážka plná a z proutí, 1 směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze
 9. překonání tunelu 1 směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze
 10. dlouhodobé odložení, 30 m, psovod v úkrytu

OBRANA :

 • veškeré zákusy budou prováděny na oblek ringo
 • pořadí jednotlivých cviků může být změněno dle aktuálních podmínek
 • psovod je povinen před použitím psa dát zákonnou výzvu
 1. průzkum objektu – psovod zůstává ukryt u vstupu do objektu a vysílá psa v náhubku; časový limit k nalezení osoby je 5 minut;opakovaný povel-bodová ztráta
 2. označení nalezené osoby - v náhubku, libovolné ale prokazatelné označení osoby, která může být v libovolné poloze, kontakt s osobou nemá za následek bodovou ztrátu, psovod hlásí nalezení osoby, v případě nenalezení osoby v limitu nebo falešného označení se anuluje cvik 1. - 5., následně opouští objekt, přičemž následuje cvik č. 6
 3. prohlídka a výslech - bez náhubku, pes během prohlídky leží v klidu bez vodítka, po příchodu ke psu a jeho sednutí připoutat na vodítko a pokračuje výslech
 4. přepad při výslechu – v okamžiku zahájení přepadu psovod pouští vodítko, bez povelu; ovladatelnost psa – pouštění; psovod uchopí vodítko až po ukončení ovladatelnosti-pouštění
 5. eskorta osoby - 20m přímo na vodítku, pes jde u nohy psovoda
 6. přepad při doprovodu – útok 2. osoby na psovoda – v okamžiku zahájení přepadu psovod pouští vodítko, bez povelu; ovladatelnost psa – pouštění; psovod uchopí vodítko až po ukončení ovladatelnosti-pouštění
 7. zadržení osoby - na 100 m přes vodu, jedná se o nehlubokou mírnou řeku; psovod vybíhá přes vodu, když je pes na druhém břehu; pes musí zadržet osobu po vyznačenou hranici, jinak anulace cviku; ovladatelnost psa-pouštění
 8. likvidace výtržnosti 2 osob – pes v náhubku, psovod vyzve osoby k zastavení, po krátkém zastavení 1. osoba zaútočí na psovoda, přičemž tento pouští vodítko a pes bez povelu odráží útok, psovod zadrží symbolicky 1.osobu dotekem ruky; poté 2. osoba začne utíkat, pes ji musí do 20 kroků dostihnout a bránit v dalším pohybu – zde je možno využít povelu k vyslání na 2. osobu, avšak bez fyzické pomoci –v případě fyzické pomoci anulace cviku
 9. zákroky v místnosti – upřesněno na začátku zaměstnání; pes na vodítku bez náhubku; psovod vyzve osoby ke klidu, krátce nato zaútočí jedna z osob na psovoda, tento pouští vodítko a pes zakročuje zákusem; ovladatelnost psa – pouštění; psovod uchopí vodítko až po ukončení ovladatelnosti-pouštění
 10. zadržení s protiútokem – na 100m; upřesněno na začátku zaměstnání; ovladatelnost psa – pouštění
 11. noční zadržení – upřesněno na začátku zaměstnání; ovladatelnost psa – pouštění

PŘIHLÁŠKA:

Zde si můžete stáhnout přihlášku k závodu.