Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

28. ročník soutěže sportovních psů "O LIBERECKÝ POHÁR" - PROPOZICE

Kynologický klub Liberec - Pavlovice

pořádá

v SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2009

28. ročník závodu psů

"O LIBERECKÝ POHÁR"

MEMORIÁL JOSEFA VELECHOVSKÉHO a RUDOLFA BÁRTY

 

konaný pod záštitou primátora Statutárního města Liberec Ing. Jiřího Kittnera

 


závod je zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE
 • závod je jednodenní
 • velmi atraktivní ceny
 • kategorie: ZM, ZVV 1, ZVV 2, IPO 3 - poslušnost, obrana a kategorie ZZO - poslušnost
 • soutěž družstev
 • startovné 150,- Kč dospělí; 100,- Kč mládež a kat. ZZO
 • po uzávěrce a v den konání 200,-/150,- Kč
 • domácí kuchyně

 

NUTNO ZASLAT PŘIHLÁŠKU A STARTOVNÉ !!!

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 15. ZÁŘÍ 2009

 

Základní ustanovení

Závod proběhne v kategoriích:
*ZZO - stáří psa max. 3 roky, se zkouškou max. ZZO
*ZM - stáří psa max. 3 roky, se zkouškou max. ZM
*ZVV 1 - pes se zkouškou max. ZVV1
*ZVV 2 - bez omezení
*IPO 3 - bez omezení
jako otevřený závod dle NZŘ a MZŘ IPO.
Závod je zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE
bližší informace níže nebo na webu Krajské organizace ČKS
Kategorie ZM, ZVV1, ZVV2 a IPO3 proběhnou v disciplínách poslušnosti a obrany.
Kategorie ZZO v disciplíně poslušnost.
Závod družstev - krom kat. ZZO - za každý klub se při prezentaci přihlásí vždy 2 závodníci (může soutěžit i více dvoučlenných družstev za jeden klub; popř.smíšené družstvo ze dvou klubů, které však vystupuje za jeden klub), kteří tak vytvoří družstva. Na základě součtu výsledků obou disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Družstva na 1.-3. místě obdrží pozornost.

 

POZOR !!! NUTNO ZASLAT PŘIHLÁŠKU A STARTOVNÉ !!!
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 15. ZÁŘÍ 2009
ROZHODUJE DATUM NA POŠTOVNÍM RAZÍTKU, POPŘ. DATUM PROVEDENÍ PLATBY

 

Časový rozvrh

08.00 - 08.45 hod. prezentace závodníků a veter. přejímka psů
09.00 - 09.15 hod. zahájení závodu
09.15 - 16.00 hod. provádění disciplín
16.30 - 17.00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu
18.00 - ? společné posezení

 

Všeobecná ustanovení

 • Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b)
 • Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích
 • Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která neprošla veterinární kontrolou !!!
 • Výstroj psa dle zkušebního řádu
 • Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích nebo zkušebního řádu nejpozději do skončení dané disciplíny u ředitele závodu s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
 • Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn. 
 • Nevhodné, špatné zacházení se psem/fenou nebo porušení zákona č. 246/92 Sb. a č. 77/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného. 
 • Celodenní občerstvení zajištěno - pestrý výběr jídel ! ! !
 • Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.
 • Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
 • Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
 • V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.
 • Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci.
 • Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích tohoto závodu a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.

 

Organizační ustanovení

Vítězem soutěže „O LIBERECKÝ POHÁR" se stává závodník, který v nejvyšší posouzené kategorii získá nejvyšší počet bodů. Pohár zůstává uložen u pořadatele.
Pohár do trvalého vlastnictví získává ten, kdo po tři po sobě následující ročníky se stejným psem či fenou obhájí vítězství.
Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích na 1.-3. místě obdrží velmi atraktivní ceny, především z oboru elektroniky. Kategorie je otevřena při účasti min. 3 závodníků.
V případě neotevření kategorie se přihlášený může zúčastnit v jiné, podle nejvyšší vykonané zkoušky.

Dále bude vyhlášen: nejlepší obranář (ze všech kategorií)
nejlepší mládežník (ze všech kategorií - krom ZZO)
závod družstev 1.-3. místo - krom ZZO
- u kategorie ZM se pro objektivní vyhodnocení nejlepších bude výsledek násobit dvěma

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:

1)v obraně 2) v poslušnosti 3) los

u ZZO: 1) přivolání 2) aport 3) los

 

PŘEDEJTE INFO O KONÁNÍ ZÁVODU SVÝM KOLEGŮM


Organizační výbor

Hlavní pořadatel: Jiří Kolář
Ředitel závodu: ing. Petr Šourek
Org. a tech. vedoucí: Jiří Brunclík
Pokladník: Libuše Nováková
Výsledková komise: Ing. Milan Drbohlav
Magda Rychnovská
Šárka Nováková

Rozhodčí: Pavel Palfi
Oto Gudas
Figuranti Karel Vittiš
Milan Kozák
Michal Firman

a členové Kynologického klubu Liberec - Pavlovice

 

Příjezd ke cvičišti

1/ od Ústí n.L. a Prahy sjezd směr "Frýdlant / Liberec-centrum / Pavlovice, Ruprechtice", z kruhového objezdu u benzinového čerpadla ALFASTATION směr Ruprechtice / Pavlovice, (ulice Letná), za mostem na kopci, na světelné křižovatce vlevo k supermarketu KAUFLAND, okolo něj rovně a na další křižovatce u světlého domu čp. 47 vpravo. Trasa z hlavní silnice značena směrovkami. MHD linka č.12 - zastávka Pavlovice - stadion /u Kauflandu/.

2/ Od Frýdlantu v Č. třídou Gen.Svobody směr centrum, za LITESem a za mostem vpravo ulicí Na Mlýnku . MHD linka č.13,24,26 - zastávka Pavlovice LITES.

Orientační mapa je k nahlédnutí na www.kkpavlovice.cz
GPC souřadnice pro navigaci: 50°47'13"N, 15°2'17"E
Parkování s vozidly možné přímo v místě konání.
Příjezd k Autokempu Pavlovice
Jako bod 1) přístupu ke cvičišti - z ul. Letná se neodbočí vlevo ke Kauflandu, ale pokračuje dále, po cca 100m je nadchod pro pěší a hned za ním odbočit vlevo na zpevněnou cestu a po této do prava, kde se nachází vjezd do kempu s recepcí.

KRAJSKÁ LIGA LIBERECKÉHO KRAJE - podmínky účasti:
 1. Do krajské ligy bude zařazen závodník, který je řádným členem ZKO v Libereckém kraji a zúčastní se nejméně tří závodů zařazených do Krajské ligy LK.
 2. Pro sestavení pořadí budou každému závodníkovi započteny tři nejlepší výsledky ze závodů zařazených do Krajské ligy LK. V obou kategoriích bude vyhlášen nejlepší mládežník.
 3. Při rovnosti součtu tří výsledků rozhodne:
  • nejvyšší bodový zisk z jednotlivé započítávané soutěže (poslušnost + obrana)
  • nejvyšší bodový zisk z obrany ze započítávané soutěže
  • los
 4. 1. až 3. místo a nejlepší mládežník v každé kategorii bude vyhlášen v rámci veřejného zasedání KO-ČKS LK, které se koná vždy v lednu následujícího roku. Ceny pro vítěze budou pořízeny z rozpočtu KO-ČS LK. bližší informace na webu Krajské organizace ČKS

 

FOTODOKUMENTACE ZE SOUTĚŽE BUDE KE STAŽENÍ NA ITNERNETOVÉ ADRESE KLUBU: www.kkpavlovice.cz

 

PŘIHLÁŠKA K  ZÁVODU je zde ve formátu pdf

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 15. ZÁŘÍ 2009

 

VÍTĚZOVÉ ZÁVODU V MINULÝCH ROČNÍCÍCH :

 1. ročník - Michálek František, ZKO Varnsdorf
 2. ročník - Křivánek Antonín, ZKO Osek
 3. ročník - Kavková Iva, ZKO Hanychov
 4. ročník - Pavel Malý, ZKO Vratislavice
 5. ročník - Pocnerová Jindra, ZKO Roudnice
 6. ročník - Kavka Ota, ZKO Hanychov
 7. ročník - Dušánek Josef, ZKO Vratislavice
 8. ročník - Šoltés Josef, VÚ Týniště n/O
 9. ročník - Janata Roman, ZKO Neštěmice
 10. ročník - Kavková Iva a Cedra, ZKO Světec
 11. ročník - Kavková Iva a Cedra, ZKO Světec
 12. ročník - Dušková, ZKO Jičín
 13. ročník - Cejpa Josef a Ari, ZKO Pavlovice
 14. ročník - Prchal Václav a Farax Belfr CZ, ZKO Lázně Libverda
 15. ročník - nekonal se z důvodu vzteklinové nákazy
 16. ročník - Hůzová eronika a Jenny Ort, ZKO LVZ
 17. ročník - Vokatá Lenka a Brenda od Kačty, ZKO Pavlovice
 18. ročník - Krupičková Nicole a Lambert Debyro, ZKO avlovice
 19. ročník - Susková Elen a Adis, ZKO Cerberus-Lukášov
 20. ročník - Suske Josef a Atyr, ZKO Cerberus-Lukášov
 21. ročník - Janata Roman a Bono, ZKO ový Bor
 22. ročník - Gudas Otto a Gato, ZKO Hanychov
 23. ročník - Solovinská Dagmar a Eso Laroja, ZKO Kokonín
 24. ročník - Solovinská Dagmar a Eso aroja, ZKO Kokonín
 25. ročník - Truksa Milan a Bryn ZDE-SKO, ZKO Žatec
 26. ročník - Berka Svatopluk a Bilba Aibara, ZKO Vratislavice n/N
 27. ročník - Šimonová Veronika a Rexa, ZKO Lukášov

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - MĚSTSKÁ POLICIE LIBEREC
KYNOLOGICKÝ KLUB LIBEREC - PAVLOVICE
budou pořádat v roce 2010 (termín duben-bude upřesněno)

5. ročník soutěže služebních psů
"O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC"
otevřený obranářský závod pro všechny pejskaře

propozice a přihlášky budou k dispozici na www.kkpavlovice.cz
nebo formou sms na tel.č.: 603 716 999

Soutěže: