Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

26. ročník soutěže psů "O liberecký pohár"


26. ročník soutěže psů


O LIBERECKÝ POHÁR

memoriál Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty


sobota 22. září 2007

zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE

 


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Závod proběhne v kategoriích:

 • ZM - stáří psa max. 3 roky, se zkouškou max. ZM
 • ZVV1 - pes se zkouškou max. ZVV1
 • ZVV2 - bez omezení
 • IPO3 - bez omezení

jako otevřený závod dle NZŘ a MZŘ IPO.

Závod je zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE bližší informace níže nebo na www.kynologie-lukasov.cz.

Všechny kategorie proběhnou v disciplínách poslušnosti a obrany.

Závod družstev - za každý klub se při prezentaci přihlásí vždy 3 závodníci (může soutěžit i více tříčlenných družstev za jeden klub; popř. smíšené družstvo z několika klubů, které však vystupuje za jeden klub), kteří tak vytvoří družstva. Na základě součtu výsledků obou disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Družstva na 1.-3. místě obdrží pozornost.


Přihlášení k závodu a placení startovného proběhne až při prezentaci závodníků v den a místě konání - žádné přihlášky ani startovné se neposílají !!!


Startovné:

Dospělí 100,- Kč
Mládež a důchodci 50,- Kč

 


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Výstroj psa dle zkušebního řádu.
 • Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci.
 • Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b).
 • Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcíc.
 • Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která neprošla veterinární kontrolou !!!
 • Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích nebo zkušebního řádu nejpozději do skončení dané disciplíny u ředitele závodu s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
 • Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.
 • Nevhodné, špatné zacházení se psem/fenou nebo porušení zákona č. 246/92 Sb. a č. 77/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
 • Celodenní občerstvení zajištěno - pestrý výběr jídel !!!
 • Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích tohoto závodu a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.
 • Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.
 • Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
 • Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
 • V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.

 


ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

Vítězem soutěže „O LIBERECKÝ POHÁR" se stává závodník, který v kategorii IPO 3 získá nejvyšší počet bodů. Bude vyfotografován s pohárem. Pohár zůstává uložen u pořadatele a fotografie bude vítězi zaslána.
Pohár do trvalého vlastnictví získává ten, kdo po tři po sobě následující ročníky se stejným psem či fenou obhájí vítězství.
Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích na 1.-3. místě (platí při účasti 5 a více soutěžících v dané kategorii) obdrží velmi atraktivní ceny, především z oboru elektroniky - v případě, že v dané kategorii bude soutěžit méně než 5 soutěžících, bude cenou odměněn pouze soutěžící umístěný na 1. místě. Kategorie je otevřena při účasti min. 3 závodníků.


Dále bude vyhlášen:

 • nejlepší poslušnost (ze všech kategorií)
 • nejlepší obranář (ze všech kategorií)
 • nejlepší mládežník (ze všech kategorií)
 • závod družstev 1.-3. místo


V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:

 1. v obraně
 2. v poslušnosti
 3. los

 


Organizační výbor:

Hlavní organizátor: Jiří Kolář
Ředitel závodu: ing. Petr Šourek
Org. a tech. vedoucí: Josef Havel
Pokladník: Libuše Nováková
Výsledková komise: Ing. Milan Drbohlav
  Magda Rychnovská
  Šárka Nováková
Rozhodčí: Vilém Babička
  Pavel Palfi
Figuranti: Karel Vittiš
  Milan Kozák

 


Časový rozvrh:

(sobota 22.9.2006)

08:00 - 08:45 hod. prezentace závodníků a veterinární přejímka psů
09:00 - 09:15 hod. zahájení závodu
09:15 - 16:00 hod. provádění disciplín
16:30 - 17:00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu
18:00 - ??:?? hod. společné posezení

 


Příjezd ke cvičišti

 1. od Ústí n.L. a Prahy sjezd směr "Frýdlant / Liberec-centrum / Pavlovice, Ruprechtice", z kruhového objezdu u benzinového čerpadla ALFASTATION směr Ruprechtice / Pavlovice, (ulice Letná), za mostem na kopci vlevo k supermarketu KAUFLAND, okolo něj rovně a na další křižovatce u světlého domu čp. 47 vpravo. Trasa z hlavní silnice značena směrovkami.
  MHD linka č.12 - zastávka Pavlovice - stadion /u Kauflandu/.
 2. Od Frýdlantu v Č. třídou Gen.Svobody směr centrum, za LITESem a za mostem vpravo ulicí Na Mlýnku.
  MHD linka č.13,24,26 - zastávka Pavlovice LITES.


Orientační mapa je k nahlédnutí na www.kkpavlovice.cz.
Parkování s vozidly možné přímo v místě konání.PŘIHLÁŠKA:

Zde si můžete stáhnout přhlášku k závodu ve formátu .doc.

 KRAJSKÁ LIGA LIBERECKÉHO KRAJE - podmínky účasti:
 1. Do krajské ligy bude zařazen závodník, který je řádným členem ZKO v Libereckém kraji a zúčastní se nejméně tří závodů zařazených do Krajské ligy LK.
 2. Pro sestavení pořadí budou každému závodníkovi započteny tři nejlepší výsledky ze závodů zařazených do Krajské ligy LK. V obou kategoriích bude vyhlášen nejlepší mládežník.
 3. Při rovnosti součtu tří výsledků rozhodne:
  • a) nejvyšší bodový zisk z jednotlivé započítávané soutěže (poslušnost + obrana)
  • b) nejvyšší bodový zisk z obrany ze započítávané soutěže
  • c) los
 4. 1. až 3. místo a nejlepší mládežník v každé kategorii bude vyhlášen v rámci veřejného zasedání KO-ČKS LK, které se koná vždy v lednu následujícího roku. Ceny pro vítěze budou pořízeny z rozpočtu KO-ČS LK.

bližší informace na: www.kynologie-lukasov.cz 

Děkujeme našim sponzorům za podporu při pořádání 27. ročníku závodu O LIBERECKÝ POHÁR!

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon pohar2k7-prihl.doc29 KB
Soutěže: