Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

Mimořádná členská schůze

Na základě Usnesení z výroční členské schůze ze dne 19.11.2009 se
Mimořádná členská schůze bude konat
ve čtvrtek 21. ledna 2010 od 17,30 hod.

PROGRAM  SCHŮZE:
1/ zahájení, program schůze
2/ kontrola usnesení z minulé schůze
2/ volba mandátové a návrhové komise
3/ projednání podmínek mysliveckého výcviku
4/ změna a doplnění Vnitřního řádu klubu s ohledem na výsledek projednání b.3)
5/ návrh a schválení usnesení
6/ závěr schůze
ÚČAST VŠECH ČLENŮ  POVINNÁ