Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

ČLENSKÁ SCHŮZE 2015

VE ČTVRTEK 17. PROSINCE 2015
od 17,30 hod. se koná

ČLENSKÁ SCHŮZE
členů Kynologického klubu Liberec - Pavlovice

 

PROGRAM:

 1. zahájení schůze
 2. volba předsedajícího schůze
 3. volba zapisovatele schůze
 4. volba programu schůze
 5. volba jednacího řádu
 6. volba pracovní komise: mandátové a návrhové
 7. kontrola usnesení z minulé schůze
 8. zpráva o činnosti klubu za rok 2015
 9. zpráva o hospodaření za rok 2015
 10. zpráva o brigádnické činnosti za rok 2015
 11. zpráva revizní komise za rok 2015
 12. plán akcí na rok 2016
 13. zpráva mandátové komise
 14. diskuse
 15. návrh a schválení usnesení
 16. závěr schůze

 

ÚČAST VŠECH ČLENŮ POVINNÁ

placení členských příspěvků a pronájmů boxů na rok 2016

zaplacení neodpracovaných brigádnických hodin za rok 2015

ZAHÁJENÍ PRODEJE VSTUPENEK NA 7. PEJSKAŘSKÝ PLES KK PAVLOVICE 13.února 2016 v restauraci U Košků

OBČERSTVENÍ ZDARMA